Misyonumuz : Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini hukuka ve mevzuata uygun olarak yürütebilmelerini temin etmek için her türlü hukuki hizmeti vermek, oluşacak hukuki ihtilafları hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında üniversitemizin menfaatlerin uygun olarak çözüme kavuşturmaktır.

Vizyonumuz : Teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık, ekip çalışmasına önem veren, işinde uzman, araştırmacı, yenilikçi, paylaşımcı, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı, kaynakları etkin ve verimli kullanan örnek bir Müşavirlik olmak.